Ajakirjade, teatmike, raamatute küljendamine
  • Ajakirjade küljendamise keskmine hind on 10-15 eur/lk, sõltuvalt töö keerukusest ja mahust võib see muutuda väiksemaks või suuremaks.